Sporters die willen trainen, maar klachten hebben bij het sporten, kunnen om sportmedisch advies vragen. Ook zij die overtraind zijn of een blessure of fractuur hebben opgelopen, kunnen bij de sportmedische specialist terecht voor gericht advies met betrekking tot hun sport en of voortzetting van hun sportactiviteiten. De specialist, in deze de fysiotherapeut, kan dan een aangepast trainingsprogramma samenstellen, waardoor ze verder kunnen sporten en bewegen. 

Wat is sportmedisch advies

Onder sportmedisch advies vallen de sportmedische behandelingen, sportmedische keuringen, sportmedisch consult en sportmedisch onderzoek. Het is belangrijk om je medisch te laten testen, voordat je het lichaam gaat belasten met intensief sporten. Voor de sportmedische behandelingen wordt je door de huisarts of medisch specialist verwezen naar een sportarts of fysiotherapeut. 

Sportmedische keuringen

Bij sportmedische keuringen wordt je gezondheid en belastbaarheid in beeld gebracht. Sportkeuren wordt geadviseerd aan startende sporters, intensieve sporters, maar ook aan patiënten met chronische ziekten. De sportmedische keuring is alleen nodig bij takken van sport, waar het sportmedisch onderzoek verplicht is. Enkele verplichte sportkeuringen zijn die bij de motorsport, autosport, duiken en dansopleidingen.

Sportmedisch onderzoek

Sportmedisch onderzoek is aangeraden voor zij die van start willen met intensief sporten. En als je reeds klachten of een ziekte hebt des te meer. Bij sportmedisch onderzoek wordt nagegaan in hoeverre je mag deelnemen aan een bepaalde tak van sport. De sportarts gaat dan na in hoeverre je in staat bent veilig en verantwoord deel te nemen aan die sport. Er wordt inzicht verschaft in je conditie en uithoudingsvermogen, welke wordt vastgelegd in een medisch rapport. Aan de hand hiervan wordt er een passend, gericht trainingsadvies gegeven. Bij een medisch onderzoek komen onder meer aan te pas een urinetest, een maximale inspanningstest op de fiets of loopband met continue ECG-registratie en bloeddrukcontrole, ademgasanalyse en lactaatmetisport.

Sportmedische begeleiding

De sportmedische begeleiding kan belangrijk zijn na je onderzoek, vooral voor personen met een blessure of die symptomen hebben van overtraind zijn. Een fysiotherapeut doet dan de begeleiding. De fysiotherapeut stelt dan een alternatief trainingsschema op, zodat je kunt blijven trainen en zo in conditie blijft. Volledig stil zitten tijdens de herstelperiode, kan het herstelproces juist vertragen, vandaar dat aangepast bewegen wordt aanbevolen. Alleen bij spierpijn en fracturen is volledige rust het best van toepassing. 

Kaizen Gym
Schinkeldijkje 16N
1432 CE Aalsmeer

https://kaizengym.nl/